Trường Tiểu học Đông Giang được sáp nhập từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tiểu học Hoàng Hoa Thám thành Trường Tiểu học Đông Giang  thành lập theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà. Trường đóng trên địa bàn khu phố 1 và 5 phường Đông Giang, có nhiệm vụ huy động học sinh trong độ tuổi trên địa bàn toàn phường. Địa điểm chính của trường đóng tại khu phố 5 phường Đông Giang.

Tên trường: Trường Tiểu học Đông Giang              

Địa chỉ: Khu phố 5 Đông Giang,Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

E-mail: truongthdonggiang.dongha@quangtri.gov.vn

Điện thoại: (0233) 2 210 552 

Trường có 02 điểm trường, với tổng diện tích khuôn viên 8960 m2, cơ sở vật chất gồm có khu hiệu bộ, khu phòng học hai tầng gồm 14 phòng học tương đối khang trang đủ cho học sinh học tập. Hiện nay, số học sinh trong toàn trường là 314 chia thành 10 lớp.

Trong những năm qua, Trường Tiểu học Đông Giang đã từng bước khẳng định chất lượng của mình trong toàn thành phố. Nhà trường có đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn, nghiệp vụ. Trường có nhiều cán bộ giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và cấp tỉnh. Hằng năm, đều có giáo viên tham gia giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, tỉnh và đạt thành tích cao. Hằng năm, trường đều có học sinh đạt giải cấp thành phố, cấp tỉnh về các môn học. Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương  trình tiểu học hằng năm đạt  100%. Chất lượng đại trà luôn giữ vững. Cơ cấu, tổ chức bộ máy nhà trường đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Trường tiểu học. Các hội đồng giáo dục, các tổ chuyên môn và các tổ chức chính trị, đoàn thể trong nhà trường hoạt động tích cực, hiệu quả. Đội ngũ giáo viên của trường đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hiện tại 100% giáo viên của trường có trình độ đạt trên chuẩn.

Trường có Chi bộ thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong nhà trường, liên tục đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhà trường có đầy đủ các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng, Ban Đại diện cha mẹ học sinh trường và các lớp. Các tổ chức hoạt động theo điều lệ, tích cực, hiệu quả góp phần cùng nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục.

Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Trường có khuôn viên, khu nhà vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, sân bãi của trường đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục. Thư viện của trường đạt  thư viện chuẩn 01. Thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho việc dạy-học của giáo viên và học sinh  đầy đủ; có phòng thực hành nghệ thuật, tin học trong đó phòng tin đạt chuẩn, đáp ứng  nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Phòng truyền thống có trưng bày đầy đủ các số liệu và hình ảnh minh họa sinh động cụ thể quá trình phát triển của nhà trường.

Có thể khẳng định rằng: Trường TH Đông Giang đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của giáo dục trong giai đoạn đổi mới.

Với sự phấn đấu vươn lên không ngừng của tập thể nhà trường, Năm học 2018 – 2019, trường đạt danh hiệu Cờ thi đua của UBND Tỉnh.

Ban giám hiệu Trường TH Đông Giang