Năm học 2019-2020

1. Hiệu trưởng:

- Nguyễn Thị Thanh Tình - Bí thư chi bộ

- SĐT : 0914 114 452

2. Phó hiệu trưởng: 

- Hồ Thị Thanh Thủy - Phó bí thư chi bộ

- SĐT : 0942 302 417